Babybabbel med bibblan

Med inspiration från metodböckerna Baby på bibblan och bok + bebis=glädje arbetar bibliotekarierna Elina Garp och Erika Lundvall med ett projekt riktat till de yngsta barnen. De har i möten med äldre barn sett att det finns stora skillnader i läskunnighet på olika skolor, och vill därför skapa ett projekt som möjliggör möte med text och bild redan tidigt i livet, för att främja en god språkutveckling.

De ska under hösten 2017 genomföra Babybabbel med bibblan på Öppna förskolan på Bäckby, Öppna förskolan på Vallby samt på Råby bibliotek (som ligger mycket när öppna förskolan på Råby). De samarbetar med Familjecentrum och Öppna förskolan i stadsdelarna Bäckby, Råby och Vallby.

Målgruppen för aktiviteten är barn i åldern 0-10 månader, och deras föräldrar.

För mer info om projektet kontakta Erika Lundvall eller Elina Garp.

Foto: Ann-Charlotte Wedérus
Foto: Ann-Charlotte Wedérus